ការព្យាបាល និង សេវាកម្ម

ការវះកាត់ទូទៅ

វេជ្ជបណ្ឌិតដែលពោរពេញដោយបទពិសោធន៍របស់យើងអនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្តវះកាត់ជាច្រើន តាមរយៈការធ្វើឲ្យស្ពឹក ឬការដាក់ថ្នាំសន្លប់ ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើង។

ឯកទេសវះកាត់មួយចំនួន រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ៖

 • វះកាត់ទូទៅ
  • រោគក្លន
  • វះកាត់ឫស ឬសាច់ដុះ
  • វះកាត់ខ្ទុះ
 • វះកាត់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ
 • វះកាត់ថ្លើម
 • វះកាត់ពោះវៀនធំ
 • វះកាត់សុដន់
 • វះកាត់ឆ្អឹងខ្នង
 • វះកាត់ប្រព័ន្ធតម្រងនោម
 • វះកាត់​កែស​ម្ឆ​ស្ស
 • វះកាត់ត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក

សាកសួរព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីអ្វីដែល SGMC អាចបម្រើជូនលោកអ្នក និងសុខុមាលភាពរបស់លោកអ្នក។

General-surgery

សមាជិក និងការផ្តល់ជូនពិសេស

ចូលរួមជាសមាជិករបស់ SGMC ថ្ងៃនេះ ដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់សេវាកម្មពិសេស ព្រមទាំងបទពិសោធន៍ ក្នុងការទទួលបានកញ្ចប់ថែទាំសុខភាព និងសុខុមាលភាពដែលយើងនឹងផ្តល់ជូន ជាមួយ នឹងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដូចជា សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ច្រកចូលឯកជន ភាពជាអ្នកជំងឺដែលមានសិទ្ធិអាទិភាព ការប្រើប្រាស់ទីកន្លែងសម្រាកពេលរង់ចាំ ក៏ដូចជាសេវាទទួលរាក់ទាក់ និងសេវាណែនាំផងដែរ។

ក្នុងនាមជាសមាជិកមួយរូបរបស់ SGMC សុខុមាលភាពរបស់លោកអ្នក គឺស្ថិតនៅ ក្រោមការគ្រប់គ្រង និងមើលថែទាំដោយក្រុមអ្នកជំនាញតាមរយៈការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំ និង សិទ្ធិពិសេសក្នុងការប្រើប្រាស់ មជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើង។ សុខភាពរបស់អ្នកតែងតែជាអាទិភាពចម្បងក្នុងចិត្តក្រុមការងាររបស់ពួកយើង។

membership