ការព្យាបាល និង សេវាកម្ម

ការវះកាត់ទូទៅ

វេជ្ជបណ្ឌិត​ដែលពោរពេញ​ដោយបទពិសោធន៍​របស់យើង​អនុវត្ត​នូវ​វិធីសាស្រ្ត​វះកាត់​ជាច្រើន តាមរយៈ​ការធ្វើឲ្យស្ពឹក ឬ​ការដាក់ថ្នាំសន្លប់ ដោយប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​វេជ្ជសាស្រ្ត​នៅ​ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល​របស់យើង។

ឯកទេស​វះកាត់​មួយចំនួន រួមទាំង​ប៉ុន្តែ​មិនកំណត់​ចំពោះ៖

វះកាត់ទូទៅ
– រោគក្លន
– វះកាត់ឫស ឬសាច់ដុះ
– វះកាត់ខ្ទុះ
វះកាត់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ
វះកាត់ថ្លើម
វះកាត់ពោះវៀនធំ
វះកាត់សុដន់
វះកាត់ឆ្អឹងខ្នង
វះកាត់ប្រព័ន្ធតម្រងនោម
វះកាត់​កែស​ម្ឆ​ស្ស
វះកាត់ត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក

សាកសួរព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីអ្វីដែល SGMC អាចបម្រើជូនលោកអ្នក និងសុខុមាលភាពរបស់លោកអ្នក។

General-surgery