ជំនឿទុកចិត្ត

ការងាររបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួល​បានការជឿទុកចិត្តពីអ្នកជំងឺ ក៏​ដូចជា​សមាជិក​នៃ​សហគមន៍​របស់​យើង​​តាមរយៈភាពស្មោះត្រង់ និងភាពប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។

សុចរិតភាព

ពួកយើងធ្វើការដោយប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងគោលជំហរដែលស្របទៅតាមគោលការណ៍សីលធម៌ និងក្រមសីលធម៌យ៉ាងម៉ត់ចត់។

សេចក្តីគោរព

ពួកយើងរីករាយនឹងផ្តល់ជូននូវបរិយាកាសដែលអ្នកជំងឺម្នាក់ៗអាចទទួលបានការព្យាបាលប្រកបដោយសេចក្តីគោរព​​ ​និងភាពថ្លៃថ្នូរ។

ទំនួលខុសត្រូវ​

យើង ផ្តល់តម្តៃទៅលើវិជ្ជាជីវៈនិង ជំនាញរបស់យើង។

ភាពយល់ទុក្ខធុរៈ

ពួកយើងតំាងចិត្តយ៉ាងមុតមំាពយ៉ាងអស់ពីចិត្តដើម្បីស្វែងយល់អំពីតម្រូវការផ្នែកអារម្មណ៍ ស្មារតី​ និង​រាង​កាយ​របស់​អ្នក​ជំងឺ​ម្នាក់ៗ។

ស្មារតីការងារជាក្រុម

ពួកយើងរួមគ្នាធ្វើការងារជាក្រុមដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរួម។

ឧត្តមភាព

ពួកយើងខិតខំបង្កើតភាពល្អឥតខ្ចោះលើគ្រប់ការងាររបស់ពួកយើង។

បេសកកម្មរបស់យើង

ដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាថែទាំសុខភាពជាលក្ខណៈបុគ្គលប្រកបដោយគុណភាព និង​ភាព​យកចិត្ត​ទុក​ដាក់​ខ្ពស់​តាម​រយៈ​​​ការព្យាបាល ដំណើរការ និង ស្តង់ដាដែលផ្អែកលើភស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ SGMC​ នឹង​ខិត​ខំ​ក្នុង​ការ​បំផុស​ក្តីសង្ឃឹមដល់អតិថិជនរបស់យើង និងផ្តល់ឱ្យអ្នកជំងឺនូវសុខភាពល្អបរិបូរ តាម​រយៈ​ការ​នាំ​មក​ជូន​នូវ​ការ​ថែ​ទាំ​វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានស្តង់ដាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ជាមួយ​នឹង​ការ​យល់​ដឹង​ច្បាស់​ពីជំងឺ។

ចក្ខុវិស័យរបស់យើង

SGMC ដើម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំដែលអាចជឿទុកចិត្តបានក្នុងសហគមន៍ថែទាំសុខភាព តាម​រយៈ​ការ​ផ្តល់​ជូន​ការ​ថែ​ទាំ​ជាមួយ​នឹងបរិក្ខារទំនើបៗ បច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្ត្រឈានមុខ និងសេវាកម្មល​មិនអាចប្រៀបបាន។​ ​យើង​សង្ឃឹម​ផង​ដែរ​ថា​នឹង​ក្លាយ​ខ្លួន​ជាប្រភពដែលអាចផ្តល់នូវការជឿទុកចិត្តបាន ក៏​ដូចជាមានការទទួល​ស្គាល់​លើ​សេ​វា​​ក្នុងការថែទាំ​ដើម្បី​កា​រ​ផ្លាស់ប្តូរ​ ក៏ដូចជា​អត្ថប្រយោជន៍​សុខភាព​យូរអង្វែង​តាមរយៈ​ការផ្តល់ជូននូវ​ល​ទ្ធ​ភាព​​ខ្ពស់បំផុតនៃស្ថានភាព​សុខុមាល​ភាពចំពោះអ្នកជំងឺរបស់យើងម្នាក់ៗ។