ផ្ដល់ជូននូវសេវាថែទាំសុខភាពបែបវេជ្ជសាស្រ្ត
តាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី

សេវាកម្មរបស់យើង

Our approach to your wellbeing does not only focus on ensuring the absence of diseases and curing of illnesses, but looks beyond the offers of conventional medicine, to support your goal of optimal health, wellness, age management, and longevity.

+៨៥៥​ ២៣ ២៣៦ ៩០០ +៨៥៥ ២៣ ២៣៦ ៩០១

ក្រុមការងាររបស់យើង

គណៈកម្មាធិការវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ SGMC ​រួមមានវេជ្ជបណ្ឌិតដែលទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ លើឆាក​អន្តរ​ជាតិ​​ទៅតាម​ជំនាញ​ឯកទេសរបស់ពួកគេ។

អំពីមជ្ឈមណ្ឌល

មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រសិង្ហបុរីកម្ពុជា (SGMC) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ជូននូវសេវា ថែទាំសុខភាពបែបវេជ្ជសាស្រ្តតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីជូនប្រជាជនកម្ពុជា។

DrMap

ក្រុមការងាររបស់​ SGMC ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​នាំ​មក​ជូន​នូវ​វេជ្ជសាស្ត្រ​ប្រកប​ដោយ​ពី​ប្រទេស​សិង្ហបុ​រី​ជូន​ប្រជា​​ជន​កម្ពុជា​ និងបណ្តាប្រទេសជិតខាង ជាមួយនឹងការជ្រោមជ្រែងពី DrMap​។

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

SGMC ​មានជំនឿថាការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក គឺជា​គន្លឹះក្នុងការធានាឱ្យបាននូវ​សុខភាពសុខមាលភាព​ល្អ​ប្រសើរ​ជូន​​ដល់​អ្នកជំងឺរបស់យើង។​

គន្លឺះទាក់ទងនឹងជំងឺ និងសុខភាព

SGMC យល់ថាការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អកើតចេញពីការជ្រើសរើសរបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងការពិនិត្យជម្ងឺឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។ ដើម្បីធានាឱ្យបានថា អ្នកជម្ងឺរបស់យើងអាចរក្សាបាននូវសុខភាពល្អ ក្រុមការងារអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្ររបស់យើងបាននឹងរក្សា ធ្វើឱ្យមានភាពជឿនលឿនជានិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រចុងក្រោយបំផុត និងការផ្ដល់ជូនពត៌មានទៅកាន់អ្នកជម្ងឺរបស់យើងឱ្យបានទាន់ពេលវេលាផងដែរ។

ការធានារ៉ាប់រង

SGMC បានផ្តួចផ្តើមនូវកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាច្រើន ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងរៀបចំនូវគុណប្រយោជន៍ការថែទាំសុខភាពដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់តម្រូវការរបស់លោកអ្នក។