ផ្ដល់ជូននូវសេវាថែទាំសុខភាពបែបវេជ្ជសាស្រ្ត  
  តាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី

សេវាកម្មរបស់យើង

Our approach to your wellbeing does not only focus on ensuring the absence of diseases and curing of illnesses, but looks beyond the offers of conventional medicine, to support your goal of optimal health, wellness, age management, and longevity.

ក្រុមការងារ​របស់យើង

គណៈកម្មាធិការ​វេជ្ជសាស្រ្ត​របស់ SGMC ​រួមមាន​វេជ្ជបណ្ឌិត​ដែលទទួល​បាន​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ លើឆាក​អន្តរ​ជាតិ​​​ទៅតាម​​ជំនាញ​​ឯកទេស​របស់ពួកគេ។

អំពីមជ្ឈមណ្ឌល

មជ្ឈមណ្ឌល​វេជ្ជសាស្ត្រ​សិង្ហបុរី​កម្ពុជា (SGMC) ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ក្នុងគោលបំណង​ផ្ដល់ជូន​នូវសេវា ថែទាំ​សុខភាព​បែប​វេជ្ជសាស្រ្ត​តាមស្តង់ដារ​របស់​ប្រទេសសិង្ហបុរី​ជូន​ប្រជាជន​កម្ពុជា។

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

SGMC ​មានជំនឿថា​ការប្រាស្រ័យ​ទាក់ទងគ្នា​ទៅវិញទៅមក គឺ​ជា​គន្លឹះ​ក្នុងការធានា​ឱ្យបាន​នូវ​​សុខភាព​សុខមាលភាព​​ល្អ​ប្រសើរ​​ជូន​​ដល់​​អ្នកជំងឺ​របស់យើង។​

គន្លឺះ​ទាក់ទង​នឹងជំងឺ និង​សុខភាព

SGMC យល់ថា​ការរស់នៅ​ប្រកបដោយ​សុខភាពល្អ​កើតចេញ​ពី​ការជ្រើសរើស​របៀប​រស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ និង​ការពិនិត្យ​ជម្ងឺ​ឱ្យបាន​ទាន់ពេលវេលា។ ដើម្បី​ធានា​ឱ្យបានថា អ្នកជម្ងឺ​របស់យើង​អាចរក្សា​បាននូវ​សុខភាពល្អ ក្រុមការងារ​អ្នកជំនាញ​ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ​របស់យើង​បាននឹង​រក្សា ធ្វើ​ឱ្យមានភាពជឿនលឿន​ជានិច្ច​ក្នុងការអភិវឌ្ឍ​ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ​ចុងក្រោយ​បំផុត និង​ការផ្ដល់ជូន​ពត៌មានទៅកាន់​អ្នកជម្ងឺ​របស់យើង​ឱ្យបាន​ទាន់ពេលវេលា​ផងដែរ។

ការធានារ៉ាប់រង

SGMC បាន​ផ្តួចផ្តើម​នូវ​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​នឹង​ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​ជាច្រើន ដើម្បី​គ្រប់គ្រង និង​រៀបចំ​នូវ​គុណប្រយោជន៍​ការថែទាំសុខភាព​ដែលស័ក្តិសម​បំផុត​សម្រាប់តម្រូវ​ការរបស់លោកអ្នក។