ការព្យាបាល និង សេវាកម្ម

ផ្នែកជំនាញទូទៅ

មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រសិង្ហបុរីកម្ពុជានាំមកជូននូវសេវាថែទាំសុខភាពគុណភាពខ្ពស់ និងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ សម្រាប់អ្នកជំងឺរបស់យើងនៅខណៈពេលដែលពួកគាត់មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលលើកដំបូង។ ចាប់ផ្តើមដំណើរពិនិត្យរបស់លោកអ្នក ដោយធ្វើការការពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ លើស្ថានភាពសុខភាពបច្ចុប្បន្ន ហើយយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំគម្រោងថែទាំសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយលោកអ្នក។

ម្យ៉ាងវិញទៀត នៅ SGMC ក៏ផ្តល់ជូននូវការតាមដាន ពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជាច្រើនប្រភេទដូចជា ជំងឺរុំារ៉ៃ សុខភាពផ្លូវភេទ និងការព្យាបាលដោយអ័រម៉ូន ជារួមប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ៖

ជំងឺទូទៅ
ជំងឺលើសឈាម
រោគទឹកនោមផ្អែម
ជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាម
ជំងឺលើសជាតិអាស៊ីតនៅតាមសន្លាក់
សុខភាពផ្លូវភេទ
ការព្យាបាលដោយអ័រម៉ូន
Primary Care