ការព្យាបាល និង សេវាកម្ម

ផ្នែកជំនាញទូទៅ

មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រសិង្ហបុរីកម្ពុជានាំមកជូននូវសេវាថែទាំសុខភាពគុណភាពខ្ពស់ និងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ សម្រាប់អ្នកជំងឺរបស់យើងនៅខណៈពេលដែលពួកគាត់មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលលើកដំបូង។ ចាប់ផ្តើមដំណើរពិនិត្យរបស់លោកអ្នក ដោយធ្វើការការពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ លើស្ថានភាពសុខភាពបច្ចុប្បន្ន ហើយយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំគម្រោងថែទាំសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយលោកអ្នក។

ម្យ៉ាងវិញទៀត នៅ SGMC ក៏ផ្តល់ជូននូវការតាមដាន ពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជាច្រើនប្រភេទដូចជា ជំងឺរុំារ៉ៃ សុខភាពផ្លូវភេទ និងការព្យាបាលដោយអ័រម៉ូន ជារួមប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ៖

ជំងឺទូទៅ
ជំងឺលើសឈាម
រោគទឹកនោមផ្អែម
ជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាម
ជំងឺលើសជាតិអាស៊ីតនៅតាមសន្លាក់
សុខភាពផ្លូវភេទ
ការព្យាបាលដោយអ័រម៉ូន
Primary Care

សមាជិក និងការផ្តល់ជូនពិសេស

ចូលរួមជាសមាជិករបស់ SGMC ថ្ងៃនេះ ដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់សេវាកម្មពិសេស ព្រមទាំងបទពិសោធន៍ ក្នុងការទទួលបានកញ្ចប់ថែទាំសុខភាព និងសុខុមាលភាពដែលយើងនឹងផ្តល់ជូន ជាមួយ នឹងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដូចជា សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ច្រកចូលឯកជន ភាពជាអ្នកជំងឺដែលមានសិទ្ធិអាទិភាព ការប្រើប្រាស់ទីកន្លែងសម្រាកពេលរង់ចាំ ក៏ដូចជាសេវាទទួលរាក់ទាក់ និងសេវាណែនាំផងដែរ។

ក្នុងនាមជាសមាជិកមួយរូបរបស់ SGMC សុខុមាលភាពរបស់លោកអ្នក គឺស្ថិតនៅ ក្រោមការគ្រប់គ្រង និងមើលថែទាំដោយក្រុមអ្នកជំនាញតាមរយៈការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំ និង សិទ្ធិពិសេសក្នុងការប្រើប្រាស់ មជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើង។ សុខភាពរបស់អ្នកតែងតែជាអាទិភាពចម្បងក្នុងចិត្តក្រុមការងាររបស់ពួកយើង។

promotions