សូមបំពេញទម្រង់បែបបទអនឡាញខាងក្រោមនេះ ហើយ​ក្រុមការងារ​របស់​យើង​នឹង​ធ្វើការ​ទំនាក់​ទំនង ​ទៅកាន់​អ្នក​វិញក្នុងពេលឆាប់ៗ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការណាត់ជួបរបស់អ្នក។

ភេទ:    
អាយុ:    
សូមមេត្តាជ្រើសរើស:
SINGAPORE MEDICAL CENTER

ជាន់ទី៣A, អាគារដឹប្រ៊ីដ,
ផ្លូវរដ្ឋសភាជាតិ ភូមិ១៤
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

+៨៥៥​ ២៣ ២៣៦ ៩០០
+៨៥៥ ២៣ ២៣៦ ៩០១

Social Media