ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ ឬសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកកាន់: info@sgmc.com.kh

ភេទ:    
អាយុ:    
សូមមេត្តាជ្រើសរើស:
SINGAPORE MEDICAL CENTER

ជាន់ទី៣A, អាគារដឹប្រ៊ីដ,
ផ្លូវរដ្ឋសភាជាតិ ភូមិ១៤
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

+៨៥៥​ ២៣ ២៣៦ ៩០០
+៨៥៥ ២៣ ២៣៦ ៩០១

Social Media